Per Kyllesbechs hjemmeside

Billedgallerier

Bruger login

Hvem er Online

Vi har 146 gæster og ingen medlemmer online

Interessentskabet I/S Granly

I/S GRANLY er et søskende-ejet interessentskab med det formål, i sameje at drive ejendommen "Granly" Østre Lyngvej 85, 4500 Nykøbing Sjælland, som livstids-aftægt for deres mor, så længe hun bebor ejendommen. Vilkårene for dette er nedfældet i en interessentskabs-kontrakt.

Selskabets formål

Untitled document I/S GRANLY er stiftet den 1. juli 1992 af de i artiklen "Personerne bag" nævnte interessenter, der er børn af Granlys beboer, Ebba Pedersen, der ved gaveskøde har overdraget ejendommen til sine børn i lige sameje.

 Interessenterne giver i en interessentskabs-kontrakt Ebba Pedersen ret til bolig i hendes livstid, således at interessenterne erholder udgifterne til afdrag og renter på lån i ejendommen, samt ejendomsskatter m.v.

Interessentskabet vælger, på et årligt interessentskabsmøde formand og kasserer, der er befuldmægtiget til at sørge for interessentskabets administration.

På årsmødet aflægges årsregnskab og kapitalfordeling, samt budget til godkendelse.

Der er i interessentskabskontrakten regler for afgørelse af tvistigheder og ejerskabsfordeling, opløsning af interessentskabet m.v.