I/S GRANLY er et søskende-ejet interessentskab med det formål, i sameje at drive ejendommen "Granly" Østre Lyngvej 85, 4500 Nykøbing Sjælland, som livstids-aftægt for deres mor, så længe hun bebor ejendommen. Vilkårene for dette er nedfældet i en interessentskabs-kontrakt.

Visning af indhold på Granlys medlemsside kræver login
Indlogningsmodul nederst på denne side 

  I/S GRANLY er stiftet den 1. juli 1992 af de i artiklen "Personerne bag" nævnte interessenter, der er børn af Granlys beboer, Ebba Pedersen, der ved gaveskøde har overdraget ejendommen til sine børn i lige sameje.  Interessenterne giver i en interessentskabs-kontrakt Ebba Pedersen ret til bolig i hendes livstid, således at interessenterne erholder udgifterne til afdrag og renter på lån i ejendommen, samt ejendomsskatter m.v. Interessentskabet vælger, på et årligt interessentskabsmøde formand og kasserer, der er befuldmægtiget til at sørge for interessentskabets administration. På årsmødet aflægges årsregnskab og kapitalfordeling, samt budget til godkendelse. Der er i interessentskabskontrakten regler for afgørelse af tvistigheder og ejerskabsfordeling, opløsning af interessentskabet m.v.

Denne hjemmeside Granlys hjemmeside er en ren familieside, hvor familiens medlemmer kan holde sig orienteret om hvad der sker i familien. Derfor er kun forsiden af Granlys hjemmeside alment tilgængelig. 
Birthe Petersen Kontakt   
Dan Pedersen Kontakt   
Gitte Pedersen Kontakt   
Jeanna Lemmeke Kontakt   
Gunhil Bentsen Kontakt   
Gunvor Hansen Kontakt

Visning af indhold på Granlys medlemsside kræver login
Indlogningsmodul nederst på denne side 

Login Form